Лиманська міська рада Донецької області оголошує конкурс на придбання службового житла

76

Лиманська міська рада Донецької області оголошує конкурс на придбання службового житлового приміщення (будинку), розташованого на території смт.Дробишеве Лиманського району для забезпечення сімейного лікаря амбулаторії загальної практики — сімейної медицини смт.Дробишеве комунального некомерційного підприємства “Центр первинної медико-санітарної допомоги” міської ради:

Лот № 1 закупівля 1 житлового приміщення (будинку) з надвірними спорудами.

Учасники, які бажають запропонувати житло для продажу на конкурсі, повинні надати особисто або поштою до Лиманської міської ради за адресою: 84406, Донецька область, м. Лиман, вул. Незалежності, № 46, наступні документи:

 1. Заява на ім’я голови конкурсної комісії про участь у конкурсі із зазначенням:
 • найменування юридичної особи, прізвища та ініціалів їх керівника, форми власності, місцезнаходження, номера телефону, телефаксу (для юридичних осіб);
 • прізвища та ініціали фізичної особи, її місце проживання, номера телефону, телефаксу (для фізичних осіб);
 • цінова конкурсна пропозиція щодо будинка (перелік із визначенням характеристики квартири, ціни, адреси);
 • виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців і засвідчена в установленому порядку копія довідки про включення до ЄДРПОУ (для юридичних осіб): засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (для юридичних осіб);
 • для фізичних осіб копія паспорта фізичної особи та реєстраційного номера облікової карти платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку в паспорті);
 • інформаційна довідка з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство;
 • інформація з Державного реєстру прав із відомостями про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження.
 • витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку
 • копії правовстановлюючих документів, на підставі яких проводиться державна реєстрація права власності на нерухоме майно (заява в установленій формі, копія технічного паспорта засвідчена в установленому порядку);
 • документ, що підтверджує повноваження посадової особи або представника Учасника конкурсу щодо підпису документів конкурсної пропозиції, повноваження від власника на відчуження майна від його імені;
 • оригінал або нотаріально завірена копія довідки з обслуговуючого банку (банків) [реквізити, яких зазначені у відомостях про учасника конкурсу] про стан відкритих розрахункових рахунків;
 • копія документу, що підтверджує повноваження керівника;
 • протокол установчих (загальних) зборів, наказ (розпорядження) про призначення (для суб’єктів підприємницької діяльності — фізичних осіб за наявності);
 • документ, що посвідчує відсутність на час подання конкурсних пропозицій осіб, які зареєстровані в будинку, що подається на конкурс;
 • довідка балансоутримувача будинка та/або експлуатуючої організації про відсутність заборгованості за житлово-комунальні послуги;
 • у разі, якщо на час продажу будинку є зареєстровані малолітні діти, надається рішення опікунської ради про дозвіл на продаж будинка, право власності в якій належить малолітній (неповнолітній) дитині;
 • незалежний звіт про вартість нерухомого майна та рецензія;
 • фотокартки будинку.
 1. За рішенням конкурсної комісії для участі в конкурсі можуть подаватися також інші документи.

Конкурсна пропозиція подається у запечатаному вигляді, на конверті крім позначки «Конкурсна пропозиція» повинно бути зазначено:

— напис «не відкривати до «22.09.2020 року 10-00 год.»,

— повне найменування Учасника;

— назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення конкурсу, наприклад: лот № 1, лот № 2.

— конверт засвідчується підписом.

Витрати пов’язані з оформленням договору купівлі-продажу покладаються на учасника конкурсу, якого буде визнано переможцем.

Документи приймаються з дня опублікування даного оголошення в засобах масової інформації та на сайті міської ради до 21.09.2020 року включно, у запечатаному вигляді.

Конкурс відбудеться 22.09.2020 року о 10-00 годині в будівлі Лиманської міської ради на 1 поверсі.

Більш детальну інформацію можна отримати на офіційному сайті Лиманської міської ради Донецької області — http://krliman.gov.ua/, за телефоном 4-14-38, 4-13-68 або за адресою: Донецька область, м. Лиман, вул. Незалежності, 46, кабінет 302.

Інформацію надано Лиманською міською радою
Донецької області

Читайте также: Украинцам без газовых счетчиков с 1 января перекроют газ.

Не пропускайте ни одной новости, подписавшись на наш канал в Telegram.