Порядок оформлення трудових відносин: пам`ятка роботодавцю

55

Відповідно до ст.43 Конституції України, кожен громадянин  має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Це конституційне право прописане у ст.2 КЗпП України, якою визначено основні трудові права працівників.

Належне оформлення трудових відносин є обов’язком для сторін трудового договору.

Відділ з питань праці виконавчого комітету Лиманської міської ради наголошує, що однією із умов легалізації трудових відносин є укладення трудового договору з найманими працівниками.

Роботодавець зобов’язаний оформити працівника на роботу у встановленому порядку з першого дня виконання ним трудової функції. Лише після належного оформлення трудових відносин працівник приступає до виконання своїх обов’язків.

З метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається, керівником може встановлюватись випробування.

Згідно з ст.26 КЗпП України, умова про випробування повинна бути відображена у наказі (розпорядженні) про прийняття цього працівника на роботу.

У період випробування на таких працівників поширюється всі вимоги законодавства про працю.

Ст.29 Закону України «Про зайнятість населення» закріплено право проходити стажування за професією (спеціальністю) на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, на умовах, визначених договором про стажування. Запис про проходження стажування роботодавець вносить до трудової книжки.

Окрім того, громадяни, які мають офіційний статус безробітного можуть проходити стажування — професійне навчання працівників на виробництві, на тому чи іншому підприємстві, після закінчення якого, підприємство зобов’язується працевлаштувати такого працівника. У всіх інших випадках — роботодавець зобов’язаний оформити працівника на роботу у встановленому порядку — з першого дня виконання ним трудової функції.

Порядок оформлення трудових відносин:

— укладення у письмовій формі, трудового договору (контракту) оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, з яким необхідно ознайомити працівника (ст.24 КЗпП України);

— повідомлення органів Державної фіскальної служби про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (ст.24 КЗпП України, Постанова КМУ від 17.06.2015 № 413);

— внесення роботодавцем запису до трудової книжки, поданої працівником

у встановленому порядку (постанова КМУ від 27.04.1993 №301 (зі змінами), інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників);

— інформування працівника про умови праці, ознайомлення з посадовою інструкцією та правилами внутрішнього трудового розпорядку, визначення працівникові робочого місця та проведення інструктажу з техніки безпеки (ст.29 КЗпП України);

— за умови використання праці іноземців або осіб без громадянства — отримання відповідного дозволу у встановленому законодавством порядку (ст.8 Закону України «Про зайнятість населення»).

За порушення законодавства про працю в частині неналежного оформлення трудових відносин, роботодавець несе наступну відповідальність:

— адміністративну (ч.3 ст.41 КУпАП);

— кримінальну (ст.172 КК України);

— фінансову санкцію у вигляді штрафу (ст.265 КЗпП)у випадках:

— фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у випадку фактичного виконання роботи за повний робочий час, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків — в тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої Законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, відносно якого скоєно порушення;

— недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці — в десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої Законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, відносно якого скоєно порушення;

— порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш ніж за один місяць, виплати їх у неповному обсязі — в трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої Законом на момент виявлення порушення;

— недотримання встановлених Законом гарантій і пільг працівникам, котрі залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок та військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» -в десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої Законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, відносно якого скоєно порушення.

Слід зазначити, що сплата штрафу не звільняє від усунення порушень законодавства про працю.

Розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2019 року Законом України «Про державний бюджет України на 2019 рік» становить 4 173,00 грн.

Мінімальна заробітна плата — це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці.

Мінімальна заробітна плата встановлюється одночасно в місячному та погодинному розмірах.

Розмір мінімальної заробітної плати встановлюється і переглядається відповідно до ст.ст.9,10 Закону України «Про оплату праці» та не може бути нижчим від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств, установ, організацій усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників, за будь-якою системою оплати праці (ст.95 КЗпП України).

Просимо врахувати викладене вище у роботі та привести свої взаємовідносини із найманими працівниками у відповідність до чинного законодавства України.

В разі необхідності отримання інформації з приводу питань законодавства про працю, або в разі повідомлення інформації про можливі порушення чинного законодавства про працю Ви можете звернутися за адресою: м. Лиман, вул. Незалежності, буд. 46, 2-й поверх, каб. 211; або електронною поштою за адресою:

[email protected] Телефон для довідок (06261)41355.

Раніше повідомлялося, що Лиманський виконком купує квартири для внутрішньо переміщених осіб.

Не пропускайте ни одной новости, подписавшись на наш канал в Telegram.