Про конкурсний відбір проектів суб’єктів підприємництва

153

Відділ економічного розвитку і торгівлі виконавчого комітету міської ради повідомляє:
Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 05.05.2017 № 466 «Про порядок використання коштів обласного бюджету, передбачених на надання фінансової підтримки суб’єктам малого підприємництва на реалізацію проектів», зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Донецькій області 05 травня 2017 року за № 78/2285 (зі змінами), оголошено черговий конкурсний відбір проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва, за якими буде надаватись фінансова підтримка на реалізацію проектів за конкурсним відбором.

Проекти мають відповідати пріоритетним напрямам соціально-економічного розвитку регіону:
— надання послуг у галузі житлово-комунального господарства;
— надання медичних послуг населенню;
— машинобудування, виробництво машин, устаткування, готових металевих виробів;
— виробництво та переробка сільськогосподарської продукції (у тому числі створення міні-виробництв з переробки сільськогосподарської продукції);
— вироблення швейних виробів та взуття (легка промисловість);
— виробництво будівельних матеріалів;
— виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування, приладобудування;
— впровадження екологічних та енергозберігаючих технологій, виробництво продукції для енергозбереження;
— освоєння та розроблення високотехнологічних виробів, впровадження інноваційних технологій, нових програмних продуктів;
— модернізація, оновлення та придбання основних фондів.

Інформацію розміщено на веб-сайті облдержадміністрації у розділах «Поточна діяльність» (підрозділ «Український донецький куркуль»), «Малий бізнес», «Оголошення».

Заявки на участь у черговому конкурсному відборі та відповідні документи подаються до 13 березня 2018 року департаменту економіки облдержадміністрації за адресою: м. Краматорськ, вул. Б. Хмельницького, 6, каб. 412.