УСЗН Лиману повідомив стосовно змін, внесених в порядок допомоги малозабезпеченим сім’ям

117

Кабінетом Міністрів України 22 липня 2020 прийнято постанову №632 “Деякі питання виплати державної соціальної допомоги”, повідомляє Управління соціального захисту населення.

Зазначеною постановою затверджено єдиний Порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги і внесені зміни до законодавчих актів що регулюють надання населенню державних соціальних допомог.

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сімʼям (далі — допомога) призначається і виплачується малозабезпеченим сімʼям, які постійно проживають на території України та з поважних або незалежних від них причин мають середньомісячний сукупний дохід менший від прожиткового мінімуму для сім’ї.

Допомога призначається на шість місяців з місяця звернення за нею.

Для призначення допомоги уповноважений представник сім’ї, особа якого посвідчується паспортом або іншим документом, подає такі документи:

 • заяву;
 • декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги;
 • довідку про доходи ‒ у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо та згідно із законодавством не може бути отримана за відповідним запитом органу соціального захисту населення.
 • довідку встановленої форми про безпосередню участь особи в антитерористичній операції (за наявності). Інформація про склад сім’ї заявника зазначається в декларації.

Заява і декларація вважаються такими, що не подані, у разі:

 • внесення не у повному обсязі відомостей про членів малозабезпеченої сімʼї:
 • прізвище, ім’я та по батькові;
 • сімейний стан;
 • число, місяць і рік народження;
 • серія (за наявності) та номер паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
 • відсутності згоди на оброблення персональних даних про членів малозабезпеченої сім’ї, та даних про їхні доходи і майно.   Розмір допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сім’ї.

Для розрахунку допомоги середньомісячний сукупний дохід осіб враховується за два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги.

Допомога не призначається, якщо:
1) у складі сім’ї є працездатні особи, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи, та:

 • не працювали
 • не проходили військову службу
 • не займалися підприємницькою діяльністю чи професійною незалежною діяльністю
 • не здобували освіту за денною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти
 • не були зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні або як такі, що шукають роботу
 • сумарно протягом більше ніж три місяці у періоді, за який враховується дохід.

Допомога у зазначеному випадку призначається, якщо особи у періоді, за який враховуються дохід для призначення допомоги:

 • сплатили або за них сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому від мінімального, сумарно протягом трьох місяців;
 • доглядали за дітьми до досягнення ними трирічного віку;
 • доглядали за дітьми, які потребують догляду протягом часу, визначеного в медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку;
 • доглядали за дітьми, хворими на тяжкі перинатальні ураження;
 • доглядали за особою з інвалідністю І групи;
 • доглядали за особою з інвалідністю ІІ групи внаслідок психічного розладу;
 • доглядали за дитиною з інвалідністю віком до 18 років;
 • доглядали за особами, які досягли 80-річного віку;
 • надавали соціальні послуги з догляду відповідно до законодавства;

2) особи, які входять до складу малозабезпеченої сім’ї, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням допомоги здійснили купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), транспортного засобу, будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатили (одноразово) будь-які послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних згідно із соціальною нормою житла та соціальними нормативами житлово-комунального обслуговування) на суму, яка на дату купівлі, оплати перевищує 50 тис. гривень;

3) у власності малозабезпеченої сім’ї є друга квартира (будинок);

4) у власності малозабезпеченої сім’ї є більше від одного автомобіля, транспортного засобу, що підлягає державній реєстрації, з дати випуску якого минуло менше ніж п’ятнадцять років (крім мопеда і причепа).

Якщо непрацююча працездатна особа перебуває на обліку в центрі зайнятості як безробітна або така, що шукає роботу більше ніж дванадцять місяців станом на кінець періоду, за який враховуються доходи, та в шестимісячному періоді отримання допомоги не працевлаштувалася, розмір такої допомоги при наступному зверненні за її призначенням зменшується на 50 відсотків, на наступний період ‒ зменшується на 75 відсотків. Така допомога при наступному зверненні призначається не раніше ніж через шість місяців після завершення її виплати.

Виплата призначеної допомоги припиняється якщо реєстрацію особи (включеної до складу малозабезпеченої сім’ї) як безробітної припинено.

З 1 липня 2020р. призначення і виплата державної соціальної допомоги малозабезпеченим сімʼям та допомоги на дітей одиноким матерям особам, у яких закінчився строк таких виплат у березні – червні 2020 року, здійснюється лише після подання нової заяви з необхідними документами та декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги.

За консультацією звертатися до управління соціального захисту населення Лиманської міської ради (м. Лиман, вул. Лесі Українки, 20а, тел: (06264) 4-16-99).

Читайте также:  Стало известно, насколько вырастут зарплаты медиков с 1 сентября.

Не пропускайте ни одной новости, подписавшись на наш канал в Telegram.