З жовтня змінено порядок надання пільг на оплату ЖКП

131

Починаючи з жoвтня 2019 року вiдповiдно до Закону України вiд 09.11.17 №2189-VШ «Про житлово-комунальнi послуги» змiнено порядок надання пiльг на оплату житлово-комунальних послуг, тому пiльга надаєтъся у грошовiй формi.

Розрахованi органами соцiального захисту населення суми пiльг перераховуватимуться АТ «Ощадбанк» для подальшого проведення ним розрахункiв з надавачами послуг за кожного конкретного пiльговика (безготiвкова форма).

Пiльговикам, якi подали заяву до органу соцiального захисту населення на отримання пiльги готiвкою, виплата буде здiйснюватися у готiвковiй формi у зазначений у заявi спосiб (банк або пошта).

У зв’язку з цим платiж за послугy нараховується у повному обсязi, без врахування знижки, яка надається пiльговику.

У разi отримання готiвки пiльговик має сплатити спожиті послyги повнiстю. Iншi пiльговики сплачуютъ, як i ранiше, частину платежу, а суму пiльги за них перерахує надавачу послуг АТ «Ощадбанк» (за наявностi даних про номер мобiльного телефону пільговик отримає інформаційне повідомлення від банку про проведені платежі).

Враховуючи, що вiдповiдний механiзм запроваджується в Україні вперше, через неточностi в даних з технічних причин можутъ бути випадки ненарахування окремим особам суми пiльги за жовтень 2019 року. У такому разi рекомендуємо звернутися до органу соцiального захисту населення за мiсцем проживання. Сума пiлъги у такому випадку за жовтень буде донарахована в наступному мiсяцi.

Напомним, ранее сообщалось, что некоторых пенсионеров заставят вернуть полученные от государства деньги.

Не пропускайте ни одной новости, подписавшись на наш Telegram. Самые свежие и важные новости вы узнаете первыми.